Najświętsza Rana Ramienia Pana Jezusa

Poniżej umieszczona modlitwa została podana nam przez św. Bernarda – Opata z Clairraux, który żył we Francji w XII w.

Św. Bernard, dopytując się raz na modlitwie Pana naszego, jaki był największy ból nieznany wiernym, który odczuł na Swym Ciele, podczas swej Najświętszej Męki – otrzymał następującą odpowiedz:

Pan Jezus:  ”Miałem Ranę na Ramieniu, spowodowaną

Czytaj dalej

„Jezu, Ty się tym zajmij!”

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami w duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Czyń tak za każdym razem! Czyńcie tak wszyscy, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda! Daję wam słowo, na moją miłość 
– Jezus podyktował te słowa ojcu Dolindo Ruotolo w latach 40. XX wieku. Neapolitański tercjarz franciszkański,

Czytaj dalej

07 wrzesień Adoracja Najświętszego Sakramentu

Kochani ! Zapraszamy na modlitwę Uwielbienia muzyką, śpiewem, rozważaniami i Adorację Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek 07.08 na godzinę 17.00. Niech będzie to czas poświęcony dla Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba. Czekamy na Ciebie !!!!  […]

Z dzienniczka Siostry Faustyny

Bądź pozdrowiona Miłości Wiekuista, Słodki Jezu mój, Który raczyłeś zamieszkać

Czytaj dalej

Fatima – objawienia Maryjne. Tajemnice Fatimskie.

Historia objawień fatimskich

Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do od zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci.

W 1917 r. w Fatimie (Portugalia) Matka Boska sześciokrotnie ukazała się trójce

Czytaj dalej